ทีมงานของเรา

 


"ร่วมแรงร่วมใจสร้างคุณประโยชน์"สารถึงผู้ที่จะร่วมทีมกับเรา :

“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกร เพราะว่าการทำงานในฝ่ายบัญชีและการเงินนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการสนับสนุนทุกฝ่ายงานทางด้านข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายงานสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง”

ทีมบัญชีและการเงิน

 

กิจกรรมสร้างทีมงาน

สนใจร่วมงานกับเรา :ติดต่อทีมบุคคลและธุรการ

Visitors: 39,660