ทีมงานของเรา


"ร่วมแรงร่วมใจสร้างคุณประโยชน์"สารถึงผู้ที่จะร่วมทีมกับเรา :

“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกร เพราะว่าการทำงานในฝ่ายบัญชีและการเงินนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการสนับสนุนทุกฝ่ายงานทางด้านข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายงานสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง”

ทีมบัญชีและการเงิน

 

กิจกรรมสร้างทีมงาน

 

งานร่วมแรงร่วมใจ

ณ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

 


 

กิจกรรมของเรา

การฝึกอบรมหลักสูตร Executive Training ระดับ Officer (OT11) รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2565

เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานของ

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

โดยในการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งโรงงานและฟาร์ม

พนักงานในบริษัทได้ทดลองเข้าไปปฏิบัติงานในโรงงาน

ซึ่งจะได้เห็นกระบวนการผลิตอาหารทั้งหมด

 พนักงานในบริษัทได้ทดลองเข้าไปปฏิบัติงานที่ฟาร์มเลี้ยงสุกร

ซึ่งจะได้ทำการให้อาหารสุกร ทำคลอด การอนุบาลลูกสุร ตลอดจนการนำสุกรออกจำหน่าย

  


 

สนใจร่วมงานกับเรา :ติดต่อทีมบุคคลและธุรการ

Visitors: 42,949