กิจกรรมล่าสุด :
“การแจกน้ำยาฆ่าเชื้อและรองเท้าบูท”บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อและรองเท้าบูทแก่เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Biosecurity เบื้องต้นในการป้องกันโรค African Swine Fever ให้เกษตรกร สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้
พันธมิตร & Social Media