กิจกรรมของเรา 

การฝึกอบรมหลักสูตร Executive Training ระดับ Officer (OT) รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2565

เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานของ

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

โดยในการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้ทดลอง

ปฏิบัติจริงทั้งในโรงงาน และฟาร์ม

พนักงานในบริษัทได้ทดลองเข้าไปปฎิบัติงานในโรงงาน

ซึ่งจะได้เห็นกระบวนการผลิตอาหารทั้งหมด

พนักงานในบริษัทได้ทดลองเข้าไปปฎิบัติงานที่ฟาร์มเลี้ยงสุกร

ซึ่งจะได้ทำการให้อาหารสุกร ทำคลอด การอนุบาลลูกสุกร ตลอดจนการนำสุกรออกจำหน่าย

 


 

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า "VIETSTOCK 2022" 

เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

  

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า "VIETSTOCK 2022"

เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

 

ภายในงานมีบริษัทจากทั่วโลกนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหารสัตว์

ยารักษาโรค และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

โดยบริษัทของเราก็ได้จัดบูธ และนำผลิตภัณฑ์อาหารลูกสุกรมาจัดแสดงในงานเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


 

งานสัมมนา "VIETSTOCK 2022"

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด 

โดย

คุณวิฑิต เหล่าวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บรรยาย ในงานสัมมนา

หัวข้อ "African Swine Fever Prevention, Outbreak, and Recovery in Thailand"

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 

 


 

โครงการ SWAB เชื้อในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันโรค ASF(African Swine Fever) 

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ SWAB เชื้อจุดเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ASF(African Swine Fever)  ภายในฟาร์มเกษตรกร คน อาหาร น้ำ รถขนส่งและพื้นผิวภายในเล้า เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคให้แก่เกษตกรทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดเสี่ยงต่างๆภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ 

 

โครงการสนับสนุนการป้องกันโรค ASF(African Swine Fever) โดยใช้สิ่งของที่สามารถหาได้ง่ายๆรอบตัว

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าหาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในชุมชน เดินหน้ากิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกรายปลอดภัยจากโรค ASF(Arican Swine Fever) ด้วยวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆและใกล้ตัวแค่เริ่มจาก  

                                                      1. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถจับหมู, กรงหมูและอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าจับในเล้า

                                                      2. ก่อนเข้าเล้าเปลี่ยนรองเท้าบูธและจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อในบ่อน้ำยาที่ทำได้ง่ายๆ ก่อนเข้าเล้าเลี้ยงหรือเล้าจับ

                                                      3. ล้อมรั้ว, ล้อมตาข่ายที่เล้าเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคที่มากับสัตว์พาหะ เช่น นก, หนู, แมลงสาบ, สุนัข เป็นต้น

                                                      เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่จะมากับโรค ASF(African Swine Fever)

 

 

การแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และรองเท้าบูธ
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อและรองเท้าบูทแก่เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Biosecurity เบื้องต้นในการป้องกันโรค African Swine Fever ให้เกษตรกร สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้
 
 
พันธมิตร & Social Media

Visitors: 39,665