กิจกรรมของเรา

โครงการ SWAB เชื้อในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันโรค ASF(African Swine Fever) 

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ SWAB เชื้อจุดเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ASF(African Swine Fever)  ภายในฟาร์มเกษตรกร คน อาหาร น้ำ รถขนส่งและพื้นผิวภายในเล้า เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคให้แก่เกษตกรทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดเสี่ยงต่างๆภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ 

 

โครงการสนับสนุนการป้องกันโรค ASF(African Swine Fever) โดยใช้สิ่งของที่สามารถหาได้ง่ายๆรอบตัว

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าหาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในชุมชน เดินหน้ากิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกรายปลอดภัยจากโรค ASF(Arican Swine Fever) ด้วยวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆและใกล้ตัวแค่เริ่มจาก  

                                                      1. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถจับหมู, กรงหมูและอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าจับในเล้า

                                                      2. ก่อนเข้าเล้าเปลี่ยนรองเท้าบูธและจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อในบ่อน้ำยาที่ทำได้ง่ายๆ ก่อนเข้าเล้าเลี้ยงหรือเล้าจับ

                                                      3. ล้อมรั้ว, ล้อมตาข่ายที่เล้าเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคที่มากับสัตว์พาหะ เช่น นก, หนู, แมลงสาบ, สุนัข เป็นต้น

                                                      เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่จะมากับโรค ASF(African Swine Fever)

 

 

การแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และรองเท้าบูธ
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อและรองเท้าบูทแก่เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Biosecurity เบื้องต้นในการป้องกันโรค African Swine Fever ให้เกษตรกร สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้
 
 
พันธมิตร & Social Media

Visitors: 11,473