เกี่ยวกับบริษัทฯ

 

 

.
“ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคุณค่า"จากการเริ่มก่อตั้งโรงงานอาหารสัตว์เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระในปี 1989 พวกเราที่ บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาด ยังคงยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ด้วยพลังจากการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคุณประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยการพัฒนาการเลี้ยง การป้องกันโรคและการทำอาหารที่ลูกหมูสามารถกินต่อเนื่องจากนมแม่ได้ง่าย ลูกหมูกินได้มาก มีประโยชน์ทำให้หมูแข็งแรง โตไว ผิวใส หุ่นดี ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราได้เตรียมการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มาใช้และการลงทุนปรับปรุงระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพนิ่งและส่งมอบได้ตามความต้องการของเกษตรกร และกำลังสร้างทีมงานรุ่นใหม่ที่ยังคงยึดหมั่นกับการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากับเกษตรกรไปข้างหน้า พวกเราจึงมั่นใจว่าจะขยายผลประโยชน์ในการผลิตสุกรไปสู่เกษตรกรทั่วไปในประเทศและร่วมกันพัฒนาอาหารแม่พันธุ์สุกรให้มีคุณค่าพร้อมเพียงที่จะให้แม่สุกรเลี้ยงลูกได้ 14 ตัว และยังคงรักษาหุ่นและคงความเจริญพันธุ์ไว้ได้ตามอายุขัยของมัน เราเชิญชวนคุณให้มาร่วมกับพวกเราในการพัฒนาการเลี้ยงสุกรให้ยั่งยืนเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
กรุงเทพฯ
5 กุมภาพันธ์ 2021

 

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า "VIETSTOCK 2022"

เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2565

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

 ทีมงาน จากบริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า "VIETSTOCK 2022"

 

ภายในงานมีบริษัทจากทั่วโลกนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหารสัตว์

ยารักษาโรค และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

โดยบริษัทของเราก็ได้จัดบูธ และนำผลิตภัณฑ์อาหารลูกสุกรมาจัดแสดงในงานเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


 

 

งานสัมมนา "VIETSTOCK 2022"

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

โดย

คุณวิฑิต เหล่าวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บรรยาย ในงานสัมมนา

หัวข้อ "African Swine Fever Prevention, Outbreak, and Recovery in Thailand"

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565

Visitors: 42,952