เกี่ยวกับบริษัทฯ

 

 

.
“ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคุณค่า"จากการเริ่มก่อตั้งโรงงานอาหารสัตว์เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระในปี 1989 พวกเราที่ บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาด ยังคงยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ด้วยพลังจากการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคุณประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยการพัฒนาการเลี้ยง การป้องกันโรคและการทำอาหารที่ลูกหมูสามารถกินต่อเนื่องจากนมแม่ได้ง่าย ลูกหมูกินได้มาก มีประโยชน์ทำให้หมูแข็งแรง โตไว ผิวใส หุ่นดี ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราได้เตรียมการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มาใช้และการลงทุนปรับปรุงระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพนิ่งและส่งมอบได้ตามความต้องการของเกษตรกร และกำลังสร้างทีมงานรุ่นใหม่ที่ยังคงยึดหมั่นกับการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากับเกษตรกรไปข้างหน้า พวกเราจึงมั่นใจว่าจะขยายผลประโยชน์ในการผลิตสุกรไปสู่เกษตรกรทั่วไปในประเทศและร่วมกันพัฒนาอาหารแม่พันธุ์สุกรให้มีคุณค่าพร้อมเพียงที่จะให้แม่สุกรเลี้ยงลูกได้ 14 ตัว และยังคงรักษาหุ่นและคงความเจริญพันธุ์ไว้ได้ตามอายุขัยของมัน เราเชิญชวนคุณให้มาร่วมกับพวกเราในการพัฒนาการเลี้ยงสุกรให้ยั่งยืนเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
กรุงเทพฯ
5 กุมภาพันธ์ 2021
Visitors: 39,663