อาหารแม่พันธุ์

อาหารแม่พันธุ์ 

 

 เกษตรกรให้ความสำคัญกับอาหารแม่พันธุ์ เนื่องจากแม่สุกรมีจำนวนลูกต่อครอกเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้แม่สุกรโทรมและ

มีน้ำนมไม่เพียงพอ ยูไนเต็ดฟีดมิลล์จึงพัฒนาอาหารแม่พันธุ์ที่ผลิตจากคุณภาพวัตถุดิบมีเยื่อใยที่ผ่านการหมัก

ซึ่งทำให้แม่สุกรมีน้ำนมเพียงพอต่อการเลี้ยงลูก ทำให้ลูกสุกรมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อครอกสูงขึ้น ขนาดตัวสม่ำเสมอ

สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเข้าอนุบาลได้ตามวัย

 

“สุกรหย่านม น้ำหนัก 93 กก. ต่อครอก”

จากแม่สุกร 10 ตัว ลูกสุกรหย่านม โดยเฉลี่ย 11.8 ตัว ได้น้ำหนัก 93 กก.ต่อครอก ใช้อาหาร United HyFeed S86

ที่ ฟาร์มณพอนันต์ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย (เมื่อเดือนพศจิกายน 2566)

Visitors: 42,949