อาหารสุกรขุนและหัวอาหาร

อาหารสุกรขุนและหัวอาหาร

ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ผลิตอาหารสุกรขุน จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเท่าอาหารลูกสุกร จึงทำให้สุกรกินดี

มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น เสริมสร้างหุ่นและกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้เนื้อสุกรแน่น สีสวยและมันบาง

 

Visitors: 42,952