อาหารลูกสุกร

อาหารลูกสุกร


อาหารลูกสุกรของยูไนเต็ดฟีดมิลล์ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับ Food Grade จึงทำให้ลูกสุกรกินดี แข็งแรง โตเร็ว

ส่งผลให้ลูกสุกรมีการเจริญเติบโตในระยะรุ่นและขุนดีขึ้น ทำให้ลดจำนวนวันเลี้ยงในระยะขุนลง

 


 

“United Saver S20 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอาหารสัตว์อันดับ 5 ในเวียดนาม”

ในการทดลองกับลูกสุกรจำนวน 100 ตัว (น้ำหนักแรกเข้าเฉลี่ย 6 กก.) โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกสุกรที่รับอาหาร

United Saver S20 มีน้ำหนักที่อายุ 9 สัปดาห์ อยู่ที่ 24.9 กก. ในขณะที่ลูกสุกร 50 ตัว ที่ได้รับอาหารสัตว์อันดับ 5

ของเวียดนาม มีน้ำหนัก 22.6 กก. ทำการทดลองที่ ฟาร์ม Kim Anh ในเมือง Cam My เมือง Dong Nai

(เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567)

 

 


 

“United Saver S20 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอาหารสัตว์อันดับ 1 ในเวียดนาม”

ลูกสุกรจำนวน 35 ตัว (น้ำหนักแรกเข้า 6.7 กก.) ที่รับอาหาร United Saver S20 มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า

เมื่อเทียบกับลูกสุกรจำนวน 35 ตัว (น้ำหนักแรกเข้า 6.0 กก.) ที่รับอาหารสุกรอันดับ 1 ของเวียดนาม คิดเป็นน้ำหนัก 2.3 กก.

ทั้งนี้ น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายของลูกสัตว์ที่รับอาหาร United Saver S20 อยู่ที่ 29 กก. และลูกสุกรที่รับอาหารสุกรอันดับ 1

ของเวียดนาม อยู่ที่ 26 กก. โดยทำการทดลองที่ฟาร์ม Choakdee ใน Duc Linh, Binh Thuan (เมื่อเดือนธันวาคม 2566)

  

 

 


 


“ฟาร์มเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพที่สุดในปี 2566”


สมชายฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ใช้อาหาร United HyFeed S80 อย่างต่อเนื่อง และขายลูกสุกรอายุ 8 สัปดาห์ ที่น้ำหนัก 24 กก.

(ปี พ.ศ.2566)

 

 


 

“ลูกหมูจากฟาร์มเกษตรกรขนาดย่อมที่มีคุณภาพที่สุดในปี 2564”


ลูกสุกรจำนวน 13 ตัว น้ำหนักแรกเข้า 12 กก. มีน้ำหนักชั่งออกที่อายุ 71 วัน 33.5 กก. ที่อายุ 71 วัน

ใช้อาหาร United Saver S20 ที่สมานฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

 

Visitors: 42,948