บริการ

บริการ

 

 

โครงการ SWAB เชื้อในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันโรค ASF (African Swine Fever)

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ SWAB เชื้อจุดเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ASF (African Swine Fever)

ภายในฟาร์มเกษตรกร คน อาหาร น้ำ รถขนส่ง และพื้นผิดภายในเล้า เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับจุดเสี่งต่างๆ ภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

  

 

 

โครงการสนับสนุนการป้องกันโรค ASF (African Swine Fever) โดยใช้สิ่งของที่สามารถหาได้ง่ายๆ รอบตัว

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าหาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในชุมชน เดินหน้ากิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกรายปลอดภัยจากโรค ASF (African Swine Fever) ด้วยวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆ และใกล้ตัวแค่เริ่มจาก

1.พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถจับหมู, กรงหมูและอุปกกรณ์ต่างๆก่อนเข้าจับในเล้า                                                                                                                         

2.ก่อนเข้าเล้าเปลี่ยนรองเท้าบูธ และจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อในบ่อน้ำยาที่ทำได้ง่ายๆ ก่อนเข้าเล้าเลี้ยงหรือเล้าจับ                                                                                        

3.ล้อมรั้ว, ล้อมตาข่ายที่เล้าเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคที่มากับสัตว์พาหะ เช่น นก, หนู, แมลงสาบ, สุนัข เป็นต้น                                                                                      

เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่จะมากับโรค ASF (African Swine Fever)                                                                                       

 

การแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และรองเท้าบูท

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อและรองเท้าบูทแก่เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Biosecurity เบื้องต้น ในการป้องกันโรค African Swine Fever

ให้เกษตรกร สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

 

Visitors: 42,952